Existuje nespočet situací, kdy si budete muset nechat posoudit stav zeleně nebo budete potřebovat odhad její ceny  vypracujeme pro vás odborný posudek či odhad ceny. Pro váš klid a perfektní výsledek při realizaci zahrady nabízíme také odborný dozor staveb.

Sjednejte si obhlídku pozemku
Staletý dub uhynul v důsledku změn stanovištních podmínek – výstavba víceúčelového hřiště v kořenové zóně.

Staletý dub uhynul v důsledku změn stanovištních podmínek – výstavba víceúčelového hřiště v kořenové zóně.

Znalecké posudky a oceňování

Jsme oprávněni k vypracování znaleckých posudků na  zakládání a údržbu zeleně a jejího případného poškození a oceňování zeleně se specializací na okrasné rostliny včetně vyčíslení újmy při jejich poškození (soukromá i veřejná zeleň – parky). Veškeré znalecké posudky zpracovává Ing. Jakub Sloup, Ph.D.

Co zkoumá znalecký posudek?

  • příčinu úhynu rostlin
  • správnost založení výsadby
  • adekvátnost zahradnických zásahů
  • kvalitu sadebního materiálu

Kdy mohu potřebovat znalecký posudek?

Znalecký posudek budete potřebovat k právním úkonům například v následujících situacích:

  1. Máte krátce založenou zahradu a začnou vám odumírat stromy. Rozhodnete se reklamovat vadu díla, ale bez úspěchu – skutečnou příčinu posoudí znalec.
  2. V aleji došlo k poškození stromů a potřebujete znát odborné stanovisko a zároveň potřebujete určit míru poškození – opět je na místě posouzení znalcem.

Při podezření na poškození zeleně doporučujeme kontaktovat znalce co nejdříve, protože se jedná o posouzení živého materiálu a čas je skutečně rozhodující. 

Odborný dozor staveb – sadovnických úprav

Odborný dozor staveb v oblasti sadovnických úprav využijete zejména při realizaci jak veřejných zakázek, tak u větších soukromých staveb. Veškerý odborný dozor staveb provádí Ing. Jakub Sloup, Ph.D. – ručí za kvalitu prováděných úprav v zeleni a provádí následující činnosti:

  • sleduje dodržování technologií dle norem a stanovených kritérií v sadovnických úpravách
  • kontroluje jakost materiálu (sazenic apod.)
  • kontroluje dodržování ochrany dřevin, stanovenou v rámci projektu
  • kontroluje kvalitu při předávání díla

Příklady znalecké činnosti a oceňování

zlom kmene stromu, stromy rostoucí mimo les je nutné pravidelně kontrolovat
Příklad zlomu kmene stromu – stromy mimo les je nutné kontrolovat.
zlom-kmene-znalecka-cinnost-ars-viridis třebíč, jihlava, třebíčsko znalecká činnost stromy
Další příklad zlomu kmene stromu rostoucího mimo les.