ZNALECKÁ ČINNOST
A ODBORNÝ DOZOR

Existuje nespočet situací, kdy si budete muset nechat posoudit stav zeleně nebo budete potřebovat odhad její ceny – vypracujeme pro vás odborný posudek či odhad ceny. Pro váš klid a perfektní výsledek při realizaci zahrady nabízíme také odborný dozor staveb.

DOMLUVTE SI PROHLÍDKU

ZNALECKÉ POSUDKY A OCEŇOVÁNÍ

Jsme oprávněni k vypracování znaleckých posudků na zakládání a údržbu zeleně a jejího případného poškození a oceňování zeleně se specializací na okrasné rostliny včetně vyčíslení újmy při jejich poškození (soukromá i veřejná zeleň – parky). Veškeré znalecké posudky zpracovává Ing. Jakub Sloup, Ph.D.

Staletý dub uhynul v důsledku změn stanovištních podmínek – výstavba víceúčelového hřiště v kořenové zóně.

Co zkoumá znalecký posudek?

příčinu úhynu rostlin

správnost založení výsadby

adekvátnost zahradnických zásahů

kvalitu sadebního materiálu

Kdy mohu potřebovat znalecký posudek?

Znalecký posudek budete potřebovat k právním úkonům například v následujících situacích:

1. Reklamace vady díla

Máte krátce založenou zahradu a začnou vám odumírat stromy. Rozhodnete se reklamovat vadu díla, ale bez úspěchu – skutečnou příčinu posoudí znalec

2. Odborný posudek

V aleji došlo k poškození stromů a potřebujete znát odborné stanovisko a zároveň potřebujete určit míru poškození – opět je na místě posouzení znalcem

Podezření na poškození zeleně

Při podezření na poškození zeleně doporučujeme kontaktovat znalce co nejdříve, protože se jedná o posouzení živého materiálu a čas je skutečně rozhodující.

KONTAKTUJTE NÁS

ODBORNÝ DOZOR STAVEB – SADOVNICKÝCH ÚPRAV

Odborný dozor staveb v oblasti sadovnických úprav využijete zejména při realizaci jak veřejných zakázek, tak u větších soukromých staveb. Veškerý odborný dozor staveb provádí Ing. Jakub Sloup, Ph.D. – ručí za kvalitu prováděných úprav v zeleni.

Jaké činnosti provádíme?

sledujeme dodržování technologií dle norem a stanovených kritérií v sadovnických úpravách
kontroluje jakost materiálu (sazenic apod.)
kontroluje dodržování ochrany dřevin, stanovenou v rámci projektu
kontroluje kvalitu při předávání díla

Příklady znalecké činnosti a oceňování

Zahrada ve svahu | Humpolec

Terénní úpravy a práce spojené s modelací terénu jsme zachytili v přípravách. Podívejte se na naši rozsáhlou realizaci zahrady.