Čím více se budeme blížit přírodě, tím bude zahrada stabilnější – znamená to jediné, při realizaci zahrady musí být vhodně spojeny jednotlivé úpravy. Zrealizujeme pro vás originální zahradu na základě do detailu zpracovaného návrhu, který bude splňovat vaše požadavky na estetickou podobu zahrady i její praktickou funkci. Zahrady realizujeme nejen v Třebíči a okolí.

Sjednejte si obhlídku pozemku
Předzahrádka u rodinného domu  se suchou zídkou, živým plotem z jehličnanů a s čerstvě vysetým trávníkem v Telči.

Předzahrádka u rodinného domu se suchou zídkou, živým plotem z jehličnanů a s čerstvě vysetým trávníkem.

Realizace zahrady zahrnuje

Dřeviny

kácení stromů, keřů, likvidace pařezů, štěpkování

Terénní úpravy

navážka, skrývka, modelace terénu

Drobné stavby

kamenné chodníčky, schodiště, suché zídky, ohniště, kompostéry

Voda, závlaha, osvětlení

jezírka, střešní zahrady, závlahové systémy, osvětlení

Výsadba zeleně

stromy, keře, trvalky a další rostliny

Zakládání trávníků a luk

výsev a pokládka, zakládání květnatých luk

Proč realizovat zahradu u ARS VIRIDIS?

  • respektujeme představu zákazníka – u nové zahrady přineseme originální myšlenku s ohledem na vaše požadavky, starou zahradu revitalizujeme a dáme jí novou funkčnost
  • zahrady zpracováváme do detailu podle precizních návrhů
  • nabízíme následnou péči o zahrady, veřejné zeleně a firemní areály
  • u firemních areálů upřednostňujeme efektivnost výsadby
  • realizované sadovnické úpravy si zachovávají reprezentativní charakter
  • při projektování a tvorbě veřejné zeleně klademe důraz na výběr vhodných dřevin, logické uspořádání a snadnou údržbu sadovnických úprav

Upozorňujeme, že délka realizace zahrady se odvíjí od ročního období a průběhu počasí. Každou realizaci zahrady proto řešíme operativně na základě dané situace ale také s přihlédnutím k potřebám zákazníka.

Co zahrnuje realizace zahrady?

Kácení stromů a frézování pařezů
Stromy kácíme pomocí stromolezeckých technik, často po částech – nepoškozují se ostatní dřeviny ani nemovitosti. Větve štěpkujeme a  kmeny špalkujeme, na žádost dřevní hmotu odvážíme. Keře odstraňujeme včetně kořenů. Více o kácení stromů a frézování pařezů.

Terénní úpravy zahrady
Příprava stanoviště pro rostliny – půda kolem novostaveb bývá často poškozená – je nutná úprava půdy, drenážování a úprava pH. Je dobré mít na mysli, že ze staveniště se těžko dělá dokonalá zahrada! Terénní úpravy provádíme mininakladačem Vermeer S 800tx – dosáhneme precizního převrstvování zeminy a modelace terénu.

Realizace drobných staveb
Drobné stavby jsou doplněním a obohacením zahrady – stavíme z kamene, který dám dodává SATES ČECHY. Na chodníčky a schodiště  používáme kamenné desky, bloky, kostky a odseky. Suché zídky stavíme z lomového kamene. Kompostéry jako nedílná součást zahrady – nejlépe z přírodních materiálů (dřevo).

Jezírka, závlahy a osvětlení
Stavíme jezírka od mokřadů, přes okrasná a rybochovná až po koupací. Více o realizaci jezírek. Budujeme střešní zahrady buď extenzivní, nebo intenzivní (dle výšky substrátu). Závlahové systémy a osvětlení můžete řídit skrze jednu jednotku – jedna montáž. Více o závlahových systémech.

Výsadba zeleně
Výsadba rostlin má svoje specifika. Každý taxon má jiné nároky – ovlivníme ujmutí dřevin a jejich životnost a dlouhověkost. Proces výsadby: příprava jámy – velikost, opracování, drenáž, hnojení, kotvení, mulčování. Následuje výsadba keřů a vzrostlých stromů, kdy našimi osvědčenými dodavateli jsou firmy Zahrada MatúšůArboekoDokážeme minimalizovat stres rostlin. Vysazujeme vzrostlé dřeviny – proporce zahrady se dostaví velmi brzo.

Zakládání trávníků a luk
Kobercový trávník
– během několika týdnů zakoření a plní svoji funkci na 100 %. Trávník z výsevu – z počátku sice levnější, ale funkční až po 6 sečích ze 70 %, nutný boj s plevely, další investice do osiva a hnojení – cena se vyrovnává. Část zahrady – květnatá louka – kvete po celou vegetaci, láká motýly a hmyz. Nepoužíváme herbicidy ani hnojivo.

Realizace zahrady

vysetý trávník, rodinný dům, zahrada, Třebíč
Právě vysetý trávník u rodinného domu.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ovocná zahrada a květná louka.