Jsme zahradnická firma, která vám poskytne veškeré služby v oblasti projektování, zakládání a údržby zahrad i veřejných, firemních či školních areálů. O vaši zeleň se staráme již od roku 1999, a máme tak za sebou velkou řadu úspěšně realizovaných projektů a mnoho spokojených zákazníků. Víme totiž přesně, co zahrada potřebuje a bez čeho se neobejde.

Sjednejte si obhlídku pozemku
Zahrada s rododendrony doplněná řadou stálezelených rostlin v Letech.

Zahrada s rhododendrony doplněná řadou stálezelených rostlin.

Proč Ars Viridis?

Zahrada by měla mimo okrasy také sloužit potřebám svého majitele. Nejlepším řešením je zadat její projekt profesionálům, kteří umí sladit náročné požadavky na praktičnost a estetiku. U nové zahrady přineseme originální myšlenku s ohledem na vaše požadavky. Starou zahradu revitalizujeme a dáme jí novou funkčnost. V Ars Viridis přistupujeme ke každé zakázce zodpovědně a realizujeme ji detailně. Při práci používáme pouze kvalitní rostlinný materiál a využíváme nejnovější poznatky, technologie a techniku. Spolupracujeme s odborníky z vědeckého prostředí. Se zákazníky komunikujeme i po realizaci a vždy jim poskytujeme záruku na naše služby.

Zahrada je dlouhodobá investice. Požadovaný efekt přináší majiteli až po 10 letech. Podstatné je, abychom provedli vhodné agrotechnické zásahy a vybrali správné druhy rostlin vzhledem ke stanovišti. Neméně důležité je dobře vysadit kvalitní sazenice, založit trávník a zahradu pravidelně udržovat.

Ars Viridis – naše služby

Zaměřujeme se na kompletní provedení zakázky – přes návrh, realizaci až po následnou údržbu – vše s maximální ohleduplností k přírodě. Provádíme:

  • projektování včetně grafického návrhu v 3D zobrazení
  • modelaci terénu od navážení ornice až po jemné zpracování půdy pro založení trávníku
  • drobné stavební práce – kamenné chodníčky, suché zídky, schodiště, jezírka, střešní zahrady,
  • instalaci automatického závlahového systému, instalaci zahradního osvětlení
  • výsadbu keřů, stromů, trvalek
  • zakládání trávníků výsevem nebo pokládkou travních koberců
  • pravidelné kosení a hnojení trávníků, vertikutaci (provzdušňování)
  • řez rostlin, pletí výsadeb, ochranu proti chorobám a škůdcům
  • aktualizaci a servis závlahového programu

Kdy nás kontaktovat?

Ke kontaktu by mělo dojít minimálně o 12 měsíců dříve, než je termín požadovaného dokončení. Pokud se jedná o velkou zahradu, tak raději 16 měsíců. U menších zahrad může být situace jednodušší. Pokud máte zájem o údržbu již založené zahrady je nejlépe nás kontaktovat v zimě. Nové údržby jsou často doprovázeny odstraňováním starých a nevhodných rostlin a výsadbou nových. Některé práce tak můžeme realizovat hned v předjaří. Na jaře potom pokračujeme s pravidelnou údržbou trávníku a péčí o rostliny. V případě zájmu o pravidelné práce jako kosení a hnojení trávníku a běžnou údržbu zahrady, postačí nás kontaktovat v předjaří, hned jak roztaje sníh. Kácení stromů, závlahové systémy, drobné stavby a jednorázové údržby provádíme kdykoliv během roku

Novostavba

Když jsou hotové stavební práce jako dům, oplocení, parkovací plochy a podobně, tak zpracováváme návrh zahrady a následně připravíme prostupy pro potrubí a elektroinstalaci. V další fázi začíná realizace zahrady – zemní práce a drobné stavby.

Rekonstrukce zahrady

Při rekonstrukci zahrady začněte nejlépe s dostatečným předstihem. Potřebujete-li mít založenou zahradu na jaře, musíme v předstihu provést kácení dřevin (povolení) a modelovat terén (zemní práce). Pozvolna si sedá terén a likvidujeme plevel.

Dodací lhůty a záruční podmínky

Dodací lhůty se odvíjí od agrotechnických termínů, od fyziologických fází rostlin a počasí. Výsadby rostlin (stromy, keře, trvalky)  je možné uskutečnit ve dvou termínech: březen až červen a září až listopad. Zakládání trávníku pak na jaře (duben až květen) a na podzim (pouze září). Pokud plánujete závlahový systém, je možné zakládat zahradu i v jiných termínech, nicméně je zde ale zvýšené riziko negativního vlivu počasí na výsledek práce.

Dodací lhůta návrhu zahrady je standardně kolem 30 dnů, záleží také na dalších úpravách. Dodací lhůta na realizaci zahrady je individuální, pohybuje se v rozmezí 30 dnů až 1 rok.

Záruční podmínky na technické komponenty závlah, jezírek, střešních zahrad jsou dle zákona 2 roky. U některých typů čerpadel mohou být prodlouženy až na 7 let. Záruční podmínky na jednotlivá díla, jako jsou stavby a závlahy, jsou 2 roky.

Záruční podmínky u živého materiálu – ze zákona 2 roky, ale musí být dodržena správná péče. Po výsadbě rostlin a založení trávníku pečujeme o zahradu dalších 6 měsíců. Během této doby proběhne minimálně  6x kosení trávníku a dojde k ujmutí všech vysazených rostlin. V tento moment je zahrada založená a předáváme ji objednateli. Záruka pak platí 2 roky. Objednatel dále pečuje o zahradu sám nebo ponechá údržbu nám.

Kdo se postará o vaši zeleň?

Bc. Robert Kohout
Absolvent oboru Arboristika na LDF MU v Brně. Je držitelem certifikátu ISA, Evropský arborista (ETW), Český certifikovaný arborista (ČCA). Pracuje jako arborista – stromolezec.

Ing. Jakub Sloup, Ph.D.
Absolvent oboru Zahradnictví na Zahradnické fakultě v Lednici. Doktorskou práci obhájil na téma stres rostlin. V současné době pracuje jako zahradník realizátor a soudní znalec. Profesně se zabývá především technologiemi v rámci realizace zeleně.

Naše certifikáty