Město Pacov potřebovalo dát do pořádku svoji neudržovanou zeleň. Součástí rekonstrukce této zeleně byla úplná likvidace stávajících zanedbaných prostorů. Pokračovali jsme odstraněním pařezů vytržením a následnou modelací terénu. Na koruně svahu jsme provedli výsadbu stromů s podsadou a v létě kvetoucích keřů. Zbývající plochy svahů jsme zatravnili a pokryli jutovou rohoží na ochranu proti erozi. Již existující trávníky jsme zregenerovali.

Hotové úpravy veřejné zeleně v Pacově na Pelhřimovsku.

Hotové úpravy veřejné zeleně v Pacově na Pelhřimovsku.

Revitalizace veřejné zeleně

  • likvidace neudržovaných ploch
  • odstranění pařezů vytržením
  • modelace terénu
  • výsadba stromů s podsadou a výsadba keřů
  • zatravnění svahů
  • pokrytí svahů jutovou rohoží na ochranu proti erozi
  • regenerace stávajících trávníků
„Spolupráce s firmou ARS VIRIDIS se nám po předešlých zakázkách osvědčila, a proto jsme ji svěřili rekonstrukci veřejné zeleně na zanedbaných plochách. Uvědomujeme si, že pěkná a životaschopná zeleň má na spokojenost obyvatel města zásadní vliv. Oceňujeme flexibilnost firmy a dodržování dohod ze strany jejího jednatele pana Sloupa. Naše spolupráce tak byla skutečně konstruktivní.”

Tomáš Kocour, místostarosta města Pacov

 

veřejná zeleň, Pacov, Pelhřimov, neudržované veřejné prostranství
Původně neudržovaná veřejná zeleň ve městě.
kácení stromů, odstraňování pařezů, Pacov, Pelhřimov
Kácení a čištění plochy před likvidací pařezů.