< Zpět na výpis referencí

Město Pacov potřebovalo dát do pořádku svoji neudržovanou zeleň. Součástí rekonstrukce této zeleně byla úplná likvidace stávajících zanedbaných prostorů. Pokračovali jsme odstraněním pařezů vytržením a následnou modelací terénu. Na koruně svahu jsme provedli výsadbu stromů s podsadou a v létě kvetoucích keřů. Zbývající plochy svahů jsme zatravnili a pokryli jutovou rohoží na ochranu proti erozi. Již existující trávníky jsme zregenerovali.

Hotové úpravy veřejné zeleně v Pacově na Pelhřimovsku.

Revitalizace veřejné zeleně

  • likvidace neudržovaných ploch
  • odstranění pařezů vytržením
  • modelace terénu
  • výsadba stromů s podsadou a výsadba keřů
  • zatravnění svahů
  • pokrytí svahů jutovou rohoží na ochranu proti erozi
  • regenerace stávajících trávníků

„Spolupráce s firmou ARS VIRIDIS se nám po předešlých zakázkách osvědčila, a proto jsme ji svěřili rekonstrukci veřejné zeleně na zanedbaných plochách. Uvědomujeme si, že pěkná a životaschopná zeleň má na spokojenost obyvatel města zásadní vliv. Oceňujeme flexibilnost firmy a dodržování dohod ze strany jejího jednatele pana Sloupa. Naše spolupráce tak byla skutečně konstruktivní.”

Tomáš Kocour, místostarosta města Pacov