< Zpět na výpis referencí

Díky velké zanedbanosti staré zahrady jsme vedle zrevidování zahradního jezírka přistoupili i k její komplexní rekonstrukci.

Úplná rekonstrukce zahrady s jezírkem v Třebíči měla několik fází.

Zanedbaná zahrada získala nový háv

V první fázi jsme odstranili veškeré rostliny i s kořeny. Následně jsme provedli modelaci terénu.

V druhé fázi rekonstrukce přišly na řadu drobné stavby jako rekonstrukce jezírka, výstavba cesty ze šlapákových kamenů, oprava schodů a obrubníků, instalace travních lemů. Zahradní jezírko bylo dále nově modelováno, izolováno a doplněno o techniku.

V poslední fázi rekonstrukce jsme vysazovali nové rostliny a položili jsme kobercový trávník. Na závěr jsme výsadbu zabezpečili protierozní sítí, abychom zabránili splavení zeminy. O zahradu dále pečujeme.

Úplná rekonstrukce zahrady

  • odstranění rostlin i s kořeny
  • provedení modelace terénu
  • rekonstrukce jezírka
  • výstavba cesty ze šlapákových kamenů
  • oprava obrubníků a schodů
  • instalace travních lemů a kobercového trávníku
  • zabezpečení zahrady protierozními sítěmi